Pompy odwadniając pompy ściekowe – Sekamatik 50 E, 50 D

Zatapiane urządzenie do pompowania ścieków z pompą rozdrabniającą

Do usuwania ścieków z pomieszczeń, w których powstają ścieki, np. z toalet, umywalek, natrysków, znajdujących się poniżej poziomu podpiętrzenia, czy też do zastosowania wszędzie tam, gdzie konieczne jest ułożenie rurociągów tłocznych o małej średnicy, np. do ciśnieniowego odwadniania pojedynczych miejsc w terenie o zabudowie rozproszonej albo w terenie trudnym topograficznie, do modernizacji starej zabudowy itp. Dzięki zastosowaniu rurociągów tłocznych DN 40 albo DN 50 zmniejszają się znacznie nakłady na prace budowlane, a także koszty, w porównaniu z konwencjonalnymi rurociągami ściekowymi. Jako urządzenie pojedyncze stosuje się SEKAMATIK 50 E, jako podwójne – SEKAMATIK 50 D z pompą zapasową.

SEKAMATIK 50 E i 50 D spełniają wymagania normy ÖNORM EN12050-1.

Specyfikacje

    * Wydajność: maks.22,00 m³/h

    * Wysokość podnoszenia: maks.32,0 m

    * Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 Hz

    * Moc:od0,90 kWdo1,90 kW

    * Temperatura pompowanego płynu:do35,0 °C

Zastosowania

    * Odprowadzenie Ścieków z budynków mieszkalnych

    * Odprowadzenie Ścieków z budynków przemysłowych

    * Zaopatrzenie w Wodę w przemyśle lekkim

Umiejętności

Opublikowano w dniu

27 czerwca 2016