Pompy odwadniając pompy ściekowe – Sekamatik 200 E UF

Kwi 8, 2016

Urz?dzenie do pompowania ?cieków z podziemn? studzienk? zbiorcz?

Automatyczne usuwanie ?cieków poni?ej poziomu podpi?trzenia kana?u, z pomieszcze? zagro?onych zalaniem, do odwadniania piwnic. Do pod??czenia umywalki, pralki, natrysku, wanny, do zabudowy w piwnicach, ?azienkach, wjazdach gara?owych, w klatkach schodowych, w charakterze zbiornika na wod? deszczow?.

SEKAMATIK 200 E UF spe?nia wymagania normy ÖNORM EN12050-2.

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.20,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.14,0 m

* Zasilanie: jednofazowe 50 Hz

* Moc:od0,18 kWdo1,10 kW

* Temperatura pompowanego p?ynu:do35,0 °C

* Przep?yw swobodny: do10,0 mm
Zastosowania
* Odprowadzenie ?cieków z budynków mieszkalnych

* Odprowadzenie ?cieków z budynków przemys?owych

* Odprowadzenie ?cieków w przemy?le lekkim

sekamatik_200_e_uf