Pompy odwadniając pompy ściekowe – Sekamatik 100 E, 100 D

Zatapiane urządzenie do pompowania ścieków ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

Z pomieszczeń, znajdujących się poniżej poziomu podpiętrzenia, w których powstają ścieki, np. z toalet, umywalek, natrysków, ścieki należy odprowadzać za pomocą automatycznego urządzenia pompującego. Również gdy istnieje naturalny spadek w stronę kanału, w przypadku zalania kanalizacji odpływ ścieków nie jest możliwy i ścieki spiętrzają się w pomieszczeniach.

Urządzenia pompujące SEKAMATIK 100 stanowią idealne rozwiązanie w przypadku renowacji starych budynków, a także w nowych budowlach.

Przeznaczone są np. do odprowadzania ścieków z domów jednorodzinnych, mieszkań w suterenach, urządzeń sanitarnych w prywatnych piwnicach, z toalet, znajdujących się w restauracjach, hotelach, kinach, teatrach, marketach, szkołach czy szpitalach.

Próba udarowa: wszystkie urządzenia są seryjnie badane na uderzenie zgodnie z klasą RK 0,63/6,3, stopień bezpieczeństwa A, dlatego można je stosować zarówno w schronach publicznych, jak i prywatnych, a także wojskowych.

SEKAMATIK 100 E i 100 D spełniają wymagania normy ÖNORM EN12050-1.

Specyfikacje

    * Wydajność: maks.45,00 m³/h

    * Wysokość podnoszenia: maks.15,0 m

    * Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 Hz

    * Moc:od1,10 kWdo2,10 kW

    * Temperatura pompowanego płynu:do35,0 °C

    * Przepływ swobodny: do45,0 mm

Zastosowania

    * Odprowadzenie Ścieków z budynków mieszkalnych

    * Odprowadzenie Ścieków z budynków przemysłowych

    * Odprowadzenie Ścieków w przemyśle lekkim

    * Odprowadzanie ścieków w instalacjach miejskich

Umiejętności

Opublikowano w dniu

27 czerwca 2016