Pompy odwadniając pompy ściekowe – Sekamatik 10 E 5M

Małe urządzenie do pompowania ścieków z podziemną studzienką zbiorczą

Podłączenie do umywalki, pralki i natrysku w pomieszczeniach, znajdujących się poniżej poziomu podpiętrzenia kanału ściekowego (sutereny albo piwnice) albo niemających dostatecznego spadku do następnej zbiorczej studzienki ściekowej. Jest to idealne, tanie rozwiązanie odprowadzenia ścieków z maks. trzech jednostek sanitarnych. Po osiągnięciu określonego poziomu wody w zbiorniku, wbudowana pompa zanurzeniowa ze stali nierdzewnej automatycznie uruchamia się i tłoczy medium do najbliższej rury kanalizacyjnej bądź kanału. Wystarczy przy tym średnica rurociągu tłocznego od 1” wzwyż. Oznacza to małe nakłady – również w przypadku instalacji wykonywanej w ramach modernizacji, np. starych budynków. Dzięki zwartej konstrukcji i małemu zapotrzebowaniu na miejsce możliwa jest instalacja bezpośrednio pod umywalką.

SEKAMATIK 10 E 5M spełnia wymagania normy ÖNORM EN12050-2

Specyfikacje

    * Wydajność: maks.7,00 m³/h

    * Wysokość podnoszenia: maks.6,0 m

    * Zasilanie: jednofazowe 50 Hz

    * Moc:do0,30 kW

    * Temperatura pompowanego płynu:do35,0 °C

    * Przepływ swobodny: do10,0 mm

Zastosowania

    * Odprowadzenie Ścieków z budynków mieszkalnych

    * Odprowadzenie Ścieków z budynków przemysłowych

    * Zaopatrzenie w Wodę w przemyśle lekkim

Umiejętności

Opublikowano w dniu

27 czerwca 2016