Pompy odwadniając pompy ściekowe – MINIBOX

Kompaktowe przepompownie do wody brudnej

Minibox to kompletna tłocznia ścieków przeznaczona do usuwania ścieków domowych z wyłączeniem nieczystości toaletowych, w przypadku których niemożliwe jest odprowadzanie grawitacyjne.

Więcej informacji technicznych w naszym katalogu DOC.

Zastosowania

    * Zaopatrzenie w wodę budynków mieszkalnych

    * Odprowadzenie Ścieków z budynków mieszkalnych

Umiejętności

Opublikowano w dniu

27 czerwca 2016