Pompy odwadniając pompy ściekowe – KS

Pompa z wirnikiem napędzanym typu kanałowego

Pozioma pompa jednostopniowa z zabudowanym dwukanałowym wirnikiem napędzanym, z płytką cierną i ramą nośną smarowaną olejem.

Specyfikacje

    * Wydajność: maks.500,00 m³/h

    * Wysokość podnoszenia: maks.45,0 m

    * Zasilanie: trójfazowe 50 Hz

    * Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar

    * Temperatura pompowanego płynu:do120,0 °C

    * Przepływ swobodny: do65,0 mm

Zastosowania

    * Odprowadzenie Ścieków z budynków przemysłowych

    * Odprowadzenie Ścieków w przemyśle lekkim

    * Odprowadzanie ścieków w instalacjach miejskich

Umiejętności

Opublikowano w dniu

27 czerwca 2016