Pompy odwadniające pompy ściekowe – DOMO

Kwi 8, 2016

Pompy zatapialne do lekkich ?cieków z frakcjami sta?ymi

Seria DOMO obejmuje pompy elektryczne ze stali nierdzewnej z podwójnym kana?em lub wirnikiem VHortex (DOMO VX).

Nadaj? si? do pompowania wody z frakcjami sta?ymi o maks. ?rednicy 50

mm (35 mm dla DOMO 7 i

DOMO 7VX).

Oferujemy cztery podstawowe modele w zakresie mocy znamionowej od 0,55 (0,75 HP) do 1,5 kW (2HP).

Dost?pne s? wersje z i bez prze??cznika p?ywakowego.

UK?AD USZCZELNIAJ?CY DRIVELUB.

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.40,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.14,5 m

* Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 i 60 Hz

* Moc:od0,55 kWdo1,50 kW

* Temperatura pompowanego p?ynu:do35,0 °C

* Maksymalna g??boko?? zanurzenia:5,0 m

* Przep?yw swobodny: do50,0 mm
Zastosowania
* Odprowadzenie ?cieków z budynków mieszkalnych

domo