Pompy odwadniające pompy ściekowe – DN

Kwi 8, 2016

Pompy odwadniaj?ce do wody brudnej

Pompy odwadniaj?ce z ?eliwa i stali nierdzewnej. Urz?dzenia posiadaj? uszczelnienie mechaniczne i otwarty wirnik z pow?ok? z gumy odpornej na ?cieranie.

Dost?pne s? wersje z i bez wy??cznika p?ywakowego.

Ta seria sk?ada si? z trzech pomp w zkresie mocy znamionowej do 0,75 0,

kW (1 HP).

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.17,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.20,0 m

* Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 i 60 Hz

* Moc:od0,55 kWdo0,75 kW

* Temperatura pompowanego p?ynu:do50,0 °C

* Maksymalna g??boko?? zanurzenia:5,0 m

* Przep?yw swobodny: do5,0 mm
Zastosowania
* Odprowadzenie ?cieków z budynków mieszkalnych

* Odprowadzenie ?cieków z budynków przemys?owych

dn