Pompy odwadniające pompy ściekowe – DIWA

Kwi 8, 2016

Pompy zatapilane do wody brudnej

Pompy g??binowe do ?cieków wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

Oferujemy cztery podstawowe modele w zakresie mocy znamionowej od 0,55 (0,75 HP) do 1,5 kW (2 HP).

Dost?pna jest równie? wersja wyposa?ona w sta?y, pionowy wy??cznik p?ywakowych DIWA GT.

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.25,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.21,0 m

* Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 i 60 Hz

* Moc:od0,55 kWdo1,50 kW

* Temperatura pompowanego p?ynu:do50,0 °C

* Maksymalna g??boko?? zanurzenia:7,0 m

* Przep?yw swobodny: do8,0 mm
Zastosowania
* Odprowadzenie ?cieków z budynków mieszkalnych

* Odprowadzenie ?cieków w przemy?le lekkim

diwa