Pompy odwadniając pompy ściekowe – DIGGER

Kwi 8, 2016

Pompy zatapialne do zastosowa? przemys?owych i komunalnych

Pompy zatapialne do ?cieków o znacznej zawarto?ci

piasku.

D?ugo?? g?owicy do 14 m, dop?yw do 300 l/min

(18 m3/h).

Wylot p?ynu wykonany z technicznego polimeru

poliuretanowego odpornego na ?cieranie.

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.18,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.14,0 m

* Zasilanie: jednofazowe 50 Hz

* Moc:od0,40 kWdo0,75 kW

* Temperatura pompowanego p?ynu:do35,0 °C

* Maksymalna g??boko?? zanurzenia:5,0 m

* Przep?yw swobodny: do6,0 mm
Zastosowania
* Odprowadzenie ?cieków z budynków mieszkalnych

digger