Pompy odwadniając pompy ściekowe – DEPURBOX

Systemy do oczyszczania ścieków domowych

Depurbox obejmuje szereg niewielkich systemów oczyszczania ścieków za pomocą osadu czynnego, które umożliwiają odprowadzanie ścieków domowych zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG.

Oczyszczone ścieki można odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji, wód powierzchniowych lub gruntu (po opcjonalnym trzecim etapie oczyszczenia). Dostępne są trzy wielkości: BASIC DEPURBOX, dla gospodarstw liczących do 5 osób,MAXI DEPURBOX, dla gospodarstw liczących do 10 osób, z oddzielnym wstępnym zbiornikiem osadowym,DEPURBOX DUO, dla gospodarstw liczących do 20 osób, z oddzielnym zbiornikiem podwójnym i osadnikiem wstępnym.

Zastosowania

    * Odprowadzenie Ścieków z budynków mieszkalnych

    * Uzdatnianie wody w budynkach mieszkalnych

Umiejętności

Opublikowano w dniu

27 czerwca 2016