Pompy normowe klasyczne i blokowe NPB, NPK

Kwi 8, 2016

Pompy typoszeregu NPB i NPK wykorzystywane s? do t?oczenia wody czystej, nieagresywnej pozbawionej zanieczyszcze? sta?ych i w?óknistych. Stosowane w instalacjach ciep?owniczych, klimatyzacyjnych i ch?odniczych. Wykorzystywane w sieciach przemys?owych oraz w systemach przeciwpo?arowych.