Pompy monoblokowe liniowe PML, mPML

Kwi 8, 2016

Stosowane do pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej w instalacjach wodoci?gowych, hydroforowych, zestawach pompowych, ciep?ownictwie i innych instalacjach np. przemys?owych. Pompy typoszeregu mPML przeznaczone s? do pompowania ciep?ej wody u?ytkowej w du?ych instalacjach przemys?owych i przesy?owych.