Pompy liniowe PT, PTe

Kwi 8, 2016

Pompy liniowe typu PT oraz elektroniczne pompy liniowe PTe przeznaczone s? do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczaj?cej 140`C oraz wymuszania obiegu wody w instalacjach centralnego ogrzewania, instalacjach wodoci?gowych, przemys?owych i ciep?ej wody u?ytkowej.