Pompy jednostopniowe – SH

Kwi 8, 2016

Pompy od?rodkowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 zgodne z norm? EN 733 – DIN 24255

Przeznaczone do pompowania gor?cych i zimnych, bardziej p?ynów. Dost?pne modele:

* SHE – monoblokowa ze specjalnie przed?u?onym wa?em silnika.

* SHS – z wa?em krótkim i standardowym silnikiem.

* SHF – ze sprz?g?em elastycznym, z??czk?, podstaw? i standardowym silnikiem zgodnym z norm? EN 733 – DIN 24255.

Powi?zane produkty: CO

Specyfikacje

* Wydajno??: maks.240,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.110,0 m

* Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 i 60 Hz

* Moc:od0,25 kWdo75,00 kW

* Maksymalne ci?nienie robocze:12,0 bar

* Temperatura pompowanego p?ynu:od-10,0 °Cdo120,0 °C

Zastosowania

* Zaopatrzenie w Wod? w budynków przemys?owych

* Zaopatrzenie w Wod? w przemy?le lekkim

sh