Pompy jednostopniowe – P, PAB, PSA

Kwi 8, 2016

Pompy peryferyjne

Pompy peryferalne wyposa?one w silnik elektryczny  potrafi? wytworzy? wysokie ci?nienie. 
Dost?pne wersje:

* PB z korpusem z br?zu – do wody s?onej.

* PK do wody gor?cej o temperaturze maks. 80°C.

* PK z korpusem br?zowym do wody gor?cej o temperaturze maks. 80°C.

Specyfikacje

* Wydajno??: maks.3,72 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.82,0 m

* Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 i 60 Hz

* Moc:od0,30 kWdo1,10 kW

* Maksymalne ci?nienie robocze:10,0 bar

* Temperatura pompowanego p?ynu:od-10,0 °Cdo80,0 °C

Zastosowania

* Zaopatrzenie w wod? budynków mieszkalnych

* Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w budynkach przemys?owych

* Zaopatrzenie w Wod? w przemy?le lekkim

ppsa