Pompy jednostopniowe – LSN

Kwi 8, 2016

Pompa blokowa

Jednostopniowa pompa ss?ca o konstrukcji blokowej, oparta na hydraulice zgodnej z ISO 2858, z silnikiem IEC zamontowanym bezpo?rednio, projekt B5.

Specyfikacje

* Wydajno??: maks.450,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.150,0 m

* Zasilanie: trójfazowe 50 i 60 Hz

* Maksymalne ci?nienie robocze:16,0 bar

* Temperatura pompowanego p?ynu:od-40,0 °Cdo180,0 °C

Zastosowania

* Zaopatrzenie w Wod? w budynków przemys?owych

* Uzdatnianie wody w budynkach przemys?owych

* Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w budynkach przemys?owych

* Urz?dzenia przeciwpo?arowe w budynkach przemys?owych

* Zaopatrzenie w Wod? w przemy?le lekkim

* Uzdatnianie wody w przemy?le lekkim

* Nawadnianie w rolnictwie

* Nawadnianie pól golfowych/murawy

* Zaopatrzenie w Wod? instalacji miejskich

* Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w instalacjach miejskich

* Uzdatnianie wody w instalacjach miejskich

lsn (1)