Pompy jednostopniowe – LSN

Pompa blokowa

Jednostopniowa pompa ssąca o konstrukcji blokowej, oparta na hydraulice zgodnej z ISO 2858, z silnikiem IEC zamontowanym bezpośrednio, projekt B5.

Specyfikacje

    * Wydajność: maks.450,00 m³/h

    * Wysokość podnoszenia: maks.150,0 m

    * Zasilanie: trójfazowe 50 i 60 Hz

    * Maksymalne ciśnienie robocze:16,0 bar

    * Temperatura pompowanego płynu:od-40,0 °Cdo180,0 °C

Zastosowania

    * Zaopatrzenie w Wodę w budynków przemysłowych

    * Uzdatnianie wody w budynkach przemysłowych

    * Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w budynkach przemysłowych

    * Urządzenia przeciwpożarowe w budynkach przemysłowych

    * Zaopatrzenie w Wodę w przemyśle lekkim

    * Uzdatnianie wody w przemyśle lekkim

    * Nawadnianie w rolnictwie

    * Nawadnianie pól golfowych/murawy

    * Zaopatrzenie w Wodę instalacji miejskich

    * Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w instalacjach miejskich

    * Uzdatnianie wody w instalacjach miejskich

Umiejętności

Opublikowano w dniu

27 czerwca 2016