Pompy jednostopniowe – LN, L

Kwi 8, 2016

Pompa od?rodkowa w os?onie spiralnej wed?ug EN 733

Pozioma, jednostopniowa pompa w os?onie spiralnej wed?ug EN 733

Specyfikacje

* Wydajno??: maks.600,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.100,0 m

* Zasilanie: jednofazowe

* Maksymalne ci?nienie robocze:12,0 bar

* Temperatura pompowanego p?ynu:do140,0 °C

Zastosowania

* Urz?dzenia przeciwpo?arowe w budynkach mieszkalnych

* Zaopatrzenie w Wod? w budynków przemys?owych

* Uzdatnianie wody w budynkach przemys?owych

* Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w budynkach przemys?owych

* Urz?dzenia przeciwpo?arowe w budynkach przemys?owych

* Zaopatrzenie w Wod? w przemy?le lekkim

* Uzdatnianie wody w przemy?le lekkim

* Nawadnianie w rolnictwie

* Nawadnianie pól golfowych/murawy

* Zaopatrzenie w Wod? instalacji miejskich

* Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w instalacjach miejskich

* Uzdatnianie wody w instalacjach miejskich

lsn