Pompy jednostopniowe – FH

Kwi 8, 2016

Elektryczne pompy od?rodkowe zgodne z norm? EN 733 – DIN 24255

Korpus ?eliwny i wirnik ze stali nierdzewnej AISI 316L 
spawanej laserowo.
Nadaje si? do pompowania gor?cych i zimnych, umiarkowanie 
agresywnych ?r?cych p?ynów.
Dost?pne modele:

* FHE – monoblokowa ze specjalnie przed?u?onym wa?em silnika.

* FHS – z wa?em krótkim i standardowym silnikiem.

* FHF – ze sprz?g?em elastycznym, ?acznikiem z??czk,?, podstaw? i standardowym silnikiem zgodnym z norm? EN 733 – DIN 24255.

Specyfikacje

* Wydajno??: maks.700,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.100,0 m

* Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 i 60 Hz

* Moc:od0,25 kWdo132,00 kW

* Maksymalne ci?nienie robocze:16,0 bar

* Temperatura pompowanego p?ynu:od-30,0 °Cdo120,0 °C

Zastosowania

* Zaopatrzenie w Wod? w budynków przemys?owych

* Zaopatrzenie w Wod? w przemy?le lekkim

* Nawadnianie w rolnictwie

* Zaopatrzenie w Wod? instalacji miejskich

fh