Pompy jednostopniowe – CO

Kwi 8, 2016

Pompy od?rodkowe z wirnikiem otwartym i przy??czami gwintowanymi

Urz?dzenia te ??cz? w sobie zalety otwartego wirnika i konstrukcji ze stali nierdzewnej AISI 316, która szczególnie dobrze sprawdza si? do obs?ugi cieczy ?rednio ?r?cych z frakcj? sta??.

Powi?zane produkty: SHO

Specyfikacje

* Wydajno??: maks.54,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.24,0 m

* Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 i 60 Hz

* Moc:od0,37 kWdo3,00 kW

* Maksymalne ci?nienie robocze:8,0 bar

* Temperatura pompowanego p?ynu:od-10,0 °Cdo120,0 °C

* Przep?yw swobodny: do20,0 mm

Zastosowania

* Zaopatrzenie w Wod? w budynków przemys?owych

* Zaopatrzenie w Wod? w przemy?le lekkim

* Zaopatrzenie w Wod? instalacji miejskich

co