Pompy jednostopniowe – BG

Kwi 8, 2016

Samozasysaj?ce pompy od?rodkowe z wbudowanym uk?adem ejektora

Samozasysaj?ce monoblokowe pompy od?rodkowe z wbudowanym 

uk?adem ejektora, dzia?aj? nawet w przypadku wody 

zawieraj?cej rozpuszczony gaz. Znaczna 

liczba cz??ci z prasowanej stali nierdzewnej zapewnia 

wysok? sprawno??, trwa?o?? i niewielk? wag? pompy. Nadaj? si? do pompowania wody pitnej. Dost?pne równie? wersja ogrodowa z uchwytem i skrzynk? zaciskow? z wbudowanym prze??cznikiem.

Specyfikacje

* Wydajno??: maks.4,20 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.53,0 m

* Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 i 60 Hz

* Moc:od0,37 kWdo1,10 kW

* Maksymalne ci?nienie robocze:8,0 bar

* Temperatura pompowanego p?ynu:od-10,0 °Cdo40,0 °C

Zastosowania

* Zaopatrzenie w wod? budynków mieszkalnych

* Nawadnianie w rolnictwie

bg