Pompy głębinowe – TV

Pompa głębinowa

Pompa głębinowa z hydrauliką półosiową do studni 10″-12″ (14)”

Specyfikacje

    * Wydajność: maks.580,00 m³/h

    * Wysokość podnoszenia: maks.450,0 m

    * Zasilanie: trójfazowe 50 i 60 Hz

    * Maksymalne ciśnienie robocze:55,0 bar

    * Temperatura pompowanego płynu:do25,0 °C

Zastosowania

    * Zaopatrzenie w Wodę w budynków przemysłowych

    * Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w budynkach przemysłowych

    * Urządzenia przeciwpożarowe w budynkach przemysłowych

    * Zaopatrzenie w Wodę w przemyśle lekkim

    * Uzdatnianie wody w przemyśle lekkim

    * Nawadnianie w rolnictwie

    * Nawadnianie pól golfowych/murawy

    * Zaopatrzenie w Wodę instalacji miejskich

    * Uzdatnianie wody w instalacjach miejskich

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016