OSADNIK SKOŚNY TYP 823

CHARAKTERYSTYKA:

Średnica 15 – 200 mm;
Ciśnienie 40 bar (możliwe jest wykonanie z kołnierzami na 6, 10, 16, 25 bar);
Temperatura do 530°C (dla uszczelnienia miękkiego korka spustowego ≤ 200°C);
Medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne i woda morska.
823.jpg” alt=”” border=”0″ />

WYKONANIE:

typ / przyłącza / materiał kadłuba / inne
Przykład: 823 / — / — / —
Przykład: 823 / S / U / AT

 

ZASTOSOWANIE:

Osadniki przeznaczone są dla ochrony urządzeń technologicznych przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Osadnik zatrzymuje wszystkie stałe cząstki, których rozmiary przekraczają wymiary oczek filtra. Na indywidualne zamówienie dostarcza się osadniki z korkiem spustowym

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016