Ogrzewanie, klimatyzaja i obieg wody gorącej – LMZ

Pompa pojedyncza Inline z systemem oszczędzania energii Hydrovar

Pojedyncza pompa do wbudowania w rurociąg, z wirnikiem promieniowym typu zamkniętego, w wykonaniu blokowym. Obudowa pompy z króćcem w wykonaniu Inline. Wał pompy sprzężony jest na stałe z wałem silnika. Uszczelnienie wału – za pomocą niechłodzonego pierścienia ślizgowego, zgodne z normą DIN 24960.

Wykonanie bliźniacze: pompy bliźniacze z dwiema jednakowymi jednostkami napędowymi i klapą przełączającą po stronie tłocznej. Oba napędy mogą pracować pojedynczo albo równolegle. Położenie montażowe jest takie samo, jak dla pomp pojedynczych.

Specyfikacje

    * Wydajność: maks.350,00 m³/h

    * Wysokość podnoszenia: maks.85,0 m

    * Zasilanie: trójfazowe

    * Moc:do18,50 kW

    * Maksymalne ciśnienie robocze:16,0 bar

    * Temperatura pompowanego płynu:do140,0 °C

Zastosowania

    * Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w budynkach mieszkalnych

    * Zaopatrzenie w Wodę w budynków przemysłowych

    * Uzdatnianie wody w budynkach przemysłowych

    * Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w budynkach przemysłowych

    * Urządzenia przeciwpożarowe w budynkach przemysłowych

    * Zaopatrzenie w Wodę w przemyśle lekkim

    * Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w instalacjach miejskich

    * Uzdatnianie wody w instalacjach miejskich

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016