Ogrzewanie, klimatyzaja i obieg wody gorącej – LER, LEZ

Pompa Inline pojedyncza i bliźniacza

Pojedyncza pompa o obudowie spiralnej, o konstrukcji inline, z silnikiem połączonym bezpośrednio, ze wspólnym przelotowym wałem pompy-silnika. Typoszereg LER – pompy jednostopniowe, typoszereg LERS – pompy pojedyncze o ciśnieniu do 16 bar i 150ºC. Typoszereg LEZ – pompy bliźniacze. Pompy robocze i rezerwowe we wspólnej obudowie ze zintegrowaną, samoczynną klapą przełączającą. Wykonanie standardowe z żeliwa szarego, opcjonalnie – z żeliwa sferoidalnego albo z brązu.

Specyfikacje

    * Wydajność: maks.1.000,00 m³/h

    * Wysokość podnoszenia: maks.80,0 m

    * Zasilanie: trójfazowe

    * Moc:do160,00 kW

    * Maksymalne ciśnienie robocze:16,0 bar

    * Temperatura pompowanego płynu:do150,0 °C

Zastosowania

    * Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w budynkach mieszkalnych

    * Zaopatrzenie w Wodę w budynków przemysłowych

    * Uzdatnianie wody w budynkach przemysłowych

    * Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w budynkach przemysłowych

    * Urządzenia przeciwpożarowe w budynkach przemysłowych

    * Zaopatrzenie w Wodę w przemyśle lekkim

    * Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w instalacjach miejskich

    * Uzdatnianie wody w instalacjach miejskich

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016