ODMULACZE IOW

Duża skuteczność działania, łatwy montaż oraz atrakcyjna cena

Zapewniają skuteczną ochronę urządzeń oraz całych instalacji grzewczych,
ciepłowniczych, chłodniczych, wodociągowych i innych przemysłowych przed
zanieczyszczeniami ciałami stałymi zawartymi w wodzie lub płynie używanym
w instalacji. Zmniejszają w ten sposób koszty eksploatacji, napraw i konserwacji
zarówno całej instalacji, jak również poszczególnych urządzeń.

Mogą być stosowane do oczyszczania wody z zanieczyszczeń ciałami stałymi
o średnicach ziaren powyżej 0,1 mm przy ciśnieniu max. 1,6 MPa i temperaturze max. 150°C
w ciepłownictwie i przemyśle, a także w większych instalacjach domowych C.O. i C.O.W..

W szczególności powinny być stosowane:

* w węzłach cieplnych na zasileniu węzła wodą sieciową (kotłową) oraz
na powrocie z instalacji centralnego ogrzewania,
* w kotłowniach na przewodzie powrotnym obiegu kotłowego,
* w instalacjach przemysłowych.

Odmulacze siatkowe typu IOW powinny zastąpić dotychczas stosowane odmulacze wg BN – 69/8864-05.

Konstrukcja odmulaczy IOW zapewnia wysoki efekt filtracji wody dzięki możliwości dwuetapowego
oczyszczania: odśrodkowego i zbiorczego, a w przypadku odmulaczy z wkładem magnetycznym
IOW (magneto – odmulaczy) – trójetapowego: odśrodkowego, zbiorczego i magnetycznego.

NAGRODY:

Złoty medal 62 M.T.P 1990
Dyplom “Kooperacja 1998”, Poznań
Złoty Instalator 1995
Złoty Termometr-97

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016