NK NKG jednostopniowe pompy znoramlizowane

Kwi 8, 2016

Korzyści
· Wymiary zgodne z normami EN i ISO
· Szeroki zakres wydajno?ci
· Trwa?a konstrukcja
· Praca w trudnych warunkach
· Elastyczne dopasowanie mocy silników

Zastosowania
Pompy przydatne do transportu cieczy w
· Systemach myj?cych
· Instalacjach wodoci?gowych
· Cieplowniach
· Systemach klimatyzacyjnych
· C?odniach
· Zak?adach przemys?owych
· Instalacjach po?arniczych
· Urz?dzeniach ochrony srodowiska

Dane techniczne
· Wydajno?? Q: max. 2000 m3/h
· Ci?nienie H: max. 150 m
· Temp. czynnika.: -10oC to +140oC
· Max. temp.pracy. 16 bar