NK NKG jednostopniowe pompy znoramlizowane

""
""

"" Korzyści
· Wymiary zgodne z normami EN i ISO
· Szeroki zakres wydajności
· Trwała konstrukcja
· Praca w trudnych warunkach
· Elastyczne dopasowanie mocy silników

Zastosowania
Pompy przydatne do transportu cieczy w
· Systemach myjących
· Instalacjach wodociągowych
· Cieplowniach
· Systemach klimatyzacyjnych
· Cłodniach
· Zakładach przemysłowych
· Instalacjach pożarniczych
· Urządzeniach ochrony srodowiska

Dane techniczne
· Wydajność Q: max. 2000 m3/h
· Ciśnienie H: max. 150 m
· Temp. czynnika.: -10oC to +140oC
· Max. temp.pracy. 16 bar

Umiejętności

Opublikowano w dniu

27 czerwca 2016