NB NBG jednostopniowe pompy monoblokowe

Kwi 8, 2016

Korzyści
· Wymiary zgodne ze standardami EN i ISO
· Zwarta konstrukcja
· Szeroki zakres typoszeregu
· Silniki standardowe
· Szeroki zakres zastosowania
· Wa? zgodny z wymogami EN 12 756
Opcje

· Mozliwo?? doboru uszczelnienia wa?u odpowiedniego do specyficznych warunków
· Wirnik z ?eliwa lub br?zu

Zastosowania
Pompy szczególnie przydatne w instalacjach:
· ciep?owni
· ciep?owniczych osiedli mieszkaniowych
· Ch?odniczych i klimatyzacyjnych
· Systemów pior?cych
· Zak?adów przemys?owych

Daane techniczne
· Wydajno?? Q: max. 460 m3/h
· Ci?nienie, H: max. 96 m
· Temp. czynnika.: -10oC to +140oC
· Max. ci?nienie pracy.: 16 bar