KP pompa zatapialna ze stali nierdzewnej

Kwi 8, 2016

KORZY?CI
Dla instalatora: ?atwy monta? , jedna pompa dla wielu zastosowa?.
Dla u?ytkownika ko?cowego: niezawodno?? pracy, ?atwa konserwacja, trwa?o??, ma?a waga, pompa przeno?na.

ZASTOSOWANIA
Nadaje si? do wypompowywania wody z zalanych piwnic i studzienek. Pompowanie ?cieków domowych, obni?anie poziomu wody gruntowej, spuszczanie wody z basenów, zbiorników i wykopów.

G?ÓWNE CECHY
Zwarta budowa, ?atwa w obs?udze, cicha praca, materia?y o wysokiej jako?ci, wysoka sprawno??, nadaje si? pracy w cz??ciowym zanurzeniu, ?atwo?? monta?u i gniazdo dla wymiennego kabla.