Kołnierze wzmacniające typ C

skany->kolnierzewzmacniajace
skany->kolnierzewzmacniajace76-100
skany->kolnierzewzmacniajace101-111