Kołnierze wzmacniające typ B

skany->kolnierzewzmacniajace
skany->kolnierzewzmacniajace50-75