Kołnierze wzmacniające typ A

skany->kolnierzewzmacniajace1-24
skany->kolnierzewzmacniajace25-49