Jednostopniowe pompy sanitarne

Kwi 8, 2016

Euro-HYGIA® to jednostopniowe pompy od?rodkowe z wlotem osiowym przeznaczone do procesów technologicznych wymagaj?cych spe?nienia surowych standardów higienicznych – np. wykonanie elementów stykaj?cych si? z ciecz? spe?nia najsurowsze standardy certyfikatów higienicznych. Solidny korpus pompy wykonany jest z kutej stali nierdzewnej o wyj?tkowo g?adkiej powierzchni. Pompy Euro-HYGIA® s? dost?pne z nast?puj?cymi wirnikami: pó?otwarty, zamkni?ty i ze swobodnym przep?ywem. Dodatkowo istnieje mo?liwo?? wielu wykona? niestandardowych dopasowuj?cych pomp? do specyficznych warunków instalacji.

CECHY & ZALETY
 • Unikalne budowa higieniczna (spe?nia normy QHD, EHEDG oraz 3A)
 • Zastosowanie do CIP oraz SIP (DIN EN 12462)
 • Wykonania niestandardowe
 • Materia?y: AISI 316L (DIN EN 1.4404/ 1.4435)
 • ?agodny przep?yw cieczy.
ZASTOSOWANIE
 • T?oczenie cieczy w browarach i mleczarniach
 • Mieszanie napojów bezalkoholowych
 • Przemys? spo?ywczy
 • Instalacje wody ultra czystej (WFI)
 • Przemys? farmaceutyczny
 • Instalacje CIP (Cleaning-In-Place).
DANE TECHNICZNE
Wydajno?? Q: Max. 130 m3/h (250 na zapytanie)
Wysoko?? H: Max. 75 m
Temp. cieczy: -20°C to + 95°C (+150°C on request)
Ci?nienie pracy: Max. 16 bar
OPCJE
 • Wersje z elektroniczn? regulacj? obrotów
 • Certyfikat ATEX
 • Ró?ne typy wirnika.