Jedno- lub wielostopniowe pompy sanitarne

Kwi 8, 2016

Typoszereg pomp sanitarnych Grundfos sk?ada si? z ró?nych typów pomp – niezawodnych w swoich obszarach zastosowa?. Pompy mog? by? dostarczone w wykonaniach dopasowanych do specyficznych warunków instalacji. Dodatkowo mo?liwe jest przerobienie pompy w celu zoptymalizowania dzia?ania i osi?gów w stosunku do rodzaju pracy.
CECHY & ZALETY
 • Unikalna budowa higieniczna (spe?nia normy QHD, EHEDG oraz 3A)
 • Zastosowanie do CIP oraz SIP (DIN EN 12462)
 • Budowa kompaktowa
 • Materia?y: AISI 316L (DIN EN 1.4404/1.4571)

ZASTOSOWANIE
 • T?oczenie cieczy w ma?ych browarach i mleczarniach
 • Systemy butelkowania
 • Instalacje wody pitnej
 • Instalacje oczyszczania
 • Zastosowania przemys?owe
DANE TECHNICZNE
Wydajno?? Q: Max. 6 m3/h
Wysoko?? H: Max. 70 m
Temp. cieczy: + 90°C
Ci?nienie pracy: Max. 8 bar
OPCJE
 • Wersje z elektroniczn? regulacj? obrotów
 • Szeroki zakres przy??czy
 • Mo?liwy monta? poziomy
 • Szeroki wybór uszczelnie? wa?u