FILTRY MAGNETYCZNE IFM

NOWA METODA OCHRONY POMP, CIEPŁOMIERZY, WODOMIERZY, MAGNETYZERÓW
ORAZ CAŁEJ INSTALACJI PRZED CZĄSTKAMI FERROMAGNETYCZNYMI
I INNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI MAGNETYCZNYMI.

Coraz powszechniejsze stosowanie wysokiej klasy urządzeń oraz armatury kontrolno – pomiarowej
w instalacjach wymusza konieczność filtracji wody, ponieważ ich prawidłowa i bezawaryjna praca
warunkowana jest dużym stopniem czystości. Duży procent zanieczyszczeń mechanicznych w wodzie
stanowią cząstki ferromagnetyczne (produkty korozji rur, zanieczyszczenia pomontażowe), których
usunięcie metodami tradycyjnej filtracji jest mało skuteczne.

Konstrukcja nowych filtrów IFM naszej produkcji zapewnia wysoki efekt filtracji wody dzięki możliwości
dwuetapowego oczyszczania:

* mechanicznego
* magnetycznego

BUDOWA

Filtr magnetyczny składa się z kadłuba, pokrywy, wkładu siatkowego, wkładu magnetycznego, uszczelek
i elementów złącznych- rys. nr 1 i 2. Kadłub i pokrywa wykonane są jako odlewy z żeliwa Zł 250, żeliwa
sferoidalnego Zs 50007 lub z mosiądzu krzemowego MK-80. Filtry wykonywane z mosiądzu posiadają gwintowane
przyłącza kadłuba. Wkład magnetyczny to stos ułożonych współosiowo na mosiężnym trzpieniu pierścieniowym
magnesów ferrytowych, oddzielonych od siebie przekładkami. Grubość przekładek jest równa grubości magnesów,
a ich średnica zewnętrzna jest mniejsza od średnicy magnesów. Taka konstrukcja stosu umożliwia podział obszaru
roboczego na dwie części: – obszar indukowania momentu dipolowego, znajdujący się na zewnątrz obwodu magnesów
– obszar pułapkowania magnetycznego, znajdujący się miedzy biegunami magnesów

Wkład magnetyczny zajmuje położenie centryczne wewnątrz wkładu siatkowego. Wkład siatkowy wykonany jest z siatki
nierdzewnej o gęstości od 100 do 600 oczek/cm˛, osłoniętej blachą perforowaną w przypadku IFM/K lub szkieletem z
tarmanidu dla IFM.

ZASADA DZIAŁANIA

Działanie filtrów magnetycznych typu IFM polega na dwuetapowym oczyszczaniu wody przepływającej przez filtr:
mechanicznym i magnetycznym. Strumień wody wpływający do wnętrza filtru kierowany jest do przestrzeni
oddziaływania pola magnetycznego. Stos magnetyczny wytwarza pole rzędu 0,1 T na zewnątrz obwodu magnesów, które
powoduje przyciąganie produktów korozji. Między magnesami, w tzw. pułapkach magnetycznych, gdzie pole jest silniej
sze – rzędu 0,5 T następuje wychwytywanie drobin szlamu magnetycznego, rozproszonych w wodzie. Zanieczyszczenia,
które nie są podatne na oddziaływanie pola magnetycznego oddzielane są w sposób mechaniczny na siatce filtracyjnej.

MONTAŻ

Filtry magnetyczne należy montować na rurociągach tak, aby kierunek przepływu wody był zgodny ze strzałką odlaną na
kadłubie, a pokrywa znajdowała się na dole filtra. Filtry mogą być montowane na rurociągach poziomych i pionowych.

WYKONANIE I ODBIÓR TECHNICZNY

Filtry magnetyczne typu IFM są wykonywane i badane technicznie zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-92/M-74001.
Każdy filtr jest poddany próbie szczelności zewnętrznej i wytrzymałości przy ciśnieniu próbnym p=2,4 MPa (dla PN16)
i p=3,8 MPa (dla PN25) zgodnie z PN-89/H-02650. Filtry są dostarczane w stanie zmontowanym, gotowym do podłączenia.

EKSPLOATACJA

Po zamontowaniu i uruchomieniu filtr magnetyczny nie wymaga żadnej obsługi z wyjątkiem okresowego czyszczenia wkładu siatkowego
i magnetycznego. Po wyłączeniu filtra z układu należy odkręcić pokrywę od kadłuba, zdjąć pokrywę wraz z wkładem magnetycznym i
wyjąć wkład siatkowy. Wkład siatkowy oczyścić mechanicznie i opłukać pod strumieniem wody. Sprawdzić czy nie jest zdeformowane
i przerwane sito. Sprawdzić stan techniczny uszczelek. W przypadku uszkodzeń należy wymienić wkład siatkowy i uszczelki.
Czyszczenie wkładu magnetycznego należy przeprowadzić szczotką pod strumieniem wody, podczas czyszczenia nie należy demontować
z pokrywy wkładu magnetycznego. Wkład magnetyczny należy chronić przed silnymi uderzeniami mechanicznymi. Oczyszczone i poprawne
pod względem technicznym elementy filtra należy zmontować w odwrotnej kolejności.

Filtry IFM zaleca się stosować:
*przed pompami,
*przed armaturą kontrolno-pomiarową i regulacyjną
*przed magnetyzerami -w celu ochrony stosu magnetycznego przed osadami ferromagnetycznymi, zakłócającymi pracę urządzenia.

NAGRODY:

Złoty medal 62 M.T.P 1990
Dyplom “Kooperacja 1998”, Poznań
Złoty Instalator 1995
Złoty Termometr-97

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016