Elektryczne pompy zatapialne do wody brudnej

Kwi 8, 2016

Specyfikacje
* Wydajno??: maks.40,00 m³/h

* Wysoko?? podnoszenia: maks.20,0 m

* Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 Hz

* Moc:od1,10 kWdo1,50 kW

* Temperatura pompowanego p?ynu:do50,0 °C

* Maksymalna g??boko?? zanurzenia:5,0 m

* Przep?yw swobodny: do50,0 mm
Zastosowania
* Odprowadzenie ?cieków z budynków mieszkalnych

* Odprowadzenie ?cieków w przemy?le lekkim