Elektryczne pompy zatapialne do wody brudnej

Specyfikacje

    * Wydajność: maks.40,00 m³/h

    * Wysokość podnoszenia: maks.20,0 m

    * Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 Hz

    * Moc:od1,10 kWdo1,50 kW

    * Temperatura pompowanego płynu:do50,0 °C

    * Maksymalna głębokość zanurzenia:5,0 m

    * Przepływ swobodny: do50,0 mm

Zastosowania

    * Odprowadzenie Ścieków z budynków mieszkalnych

    * Odprowadzenie Ścieków w przemyśle lekkim

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016