Elektroniczne pompy obiegowe z magnesem trwałym POe MEGA

""

Pompy typoszeregu POe MEGA stowane są do przetłaczania czystej uzdatnionej wody w średnich i dużych instalacjach centralnego ogrzewania, przemysłowych instlacjach ciepnych i intalacjach wentylacyjnych oraz do pompowania cieczy nieagresywnych, niewybuchowych, niezawierających ciał stałych, włóknistych, cieczy chłodzących, nie zawierających olejów minerlanych.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

27 czerwca 2016