Elektroniczne pompy obiegowe i cyrkulacyjne POe, PWe

""

Pompy typoszeregu POe i PWe przeznaczone są do średnich i dużych instalacji centralnego ogrzewania,przemysłowych instalacji cieplnych, instalacji klimatyzacyjnych, instalacji wentylacyjnych, instalacji automatyki budynków . Pompy mogą być stosowane do pompowania cieczy nieagresywnych, niewybuchowych, niezawierających ciał stałych, włóknistych, cieczy chłodzących, nie zawierających olejów minerlanych.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

27 czerwca 2016