Domowe pompy zatapialne DRENA

Kwi 8, 2016

Pompy zatapialne typu DRENA przeznaczone s? do pompowania wody czystej, lekko zanieczyszczonej oraz ?cieków zawieraj?cych zanieczyszczenia sta?e o niewielkiej ?rednicy np. piasek, osad kanalizacyjny.
Stosowane w gospodarstwach domowych, rolnictwie, przemy?le do opró?niania zalanych piwnic, basenów, tuneli, wykopów itd.