DME DMS membramowe pompy dozujące

Korzysci
· Precyzyjne ustawianie wydajności w ml i l
· Silnik krokowy lub synchroniczny
· Pełne sterowanie impulsem
· Regulacja pędkością lub częstotliwością skoku
· Panel sterowniczy z wyświetlaczem i przyciskami typu “one touch”
· 2 warianty położenia panelu sterowniczego
· Sterowanie ręczne
· Sterowanie impulsowe
· Sygnał sterujący 4-20 mA
· Wewnętrzne sterowanie czasowe
· System antykawitacyjny
· Łatwa kalibracja
· Komunikacja zewnętrzna

Zasstosowania
Dawkowanie chemikaliów do wody i ścieków w systemach uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, oraz w procesach przemysłowych
Dane Techniczne
· Wydajność Q: max. 150 l/h
· Ciśnienie p: max. 18 bar
· Temp. czynnika.: max. +50oC

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 kwietnia 2016