CV CPV wielostopniowe pompy wirowe

Kwi 8, 2016

Charakterystyka i zalety
· Niska pr?dko?? (silnik czterobiegunowy)
· Wysokowydajne
· Cichobie?ne
· Instalacja pozioma lub pionowa

Zakres zastosowa?
Pompy te wykorzystywane s? do t?oczenia cieczy w nast?puj?cych instalacjach:
· Systemy mycia
· Systemy ch?odzenia i klimatyzacji
· Systemy zaopatrzenia w wod?
· Systemy uzdatniania wody
· Systemy przeciwpo?arowe
· Instalacje przemys?owe
· Systemy zasilania bojlerów

Dane techniczne
· Przep?yw Q: maks. 560 m3/h
· Wysoko?? podnoszenia H: maks. 200 m
· Temp. cieczy: -15oC do +120oC
· Ci?nienie robocze: maks. 20 bar