CV CPV wielostopniowe pompy wirowe

""

Charakterystyka i zalety
· Niska prędkość (silnik czterobiegunowy)
· Wysokowydajne
· Cichobieżne
· Instalacja pozioma lub pionowa

Zakres zastosowań
Pompy te wykorzystywane są do tłoczenia cieczy w następujących instalacjach:
· Systemy mycia
· Systemy chłodzenia i klimatyzacji
· Systemy zaopatrzenia w wodę
· Systemy uzdatniania wody
· Systemy przeciwpożarowe
· Instalacje przemysłowe
· Systemy zasilania bojlerów

Dane techniczne
· Przepływ Q: maks. 560 m3/h
· Wysokość podnoszenia H: maks. 200 m
· Temp. cieczy: -15oC do +120oC
· Ciśnienie robocze: maks. 20 bar

""

""
Umiejętności

Opublikowano w dniu

27 czerwca 2016