CRT wielostopniowe pompy wirowe

Kwi 8, 2016

Cechy i korzy?ci
· Wysoka odporno?? na korozj?
· Niezawodno??
· Konstrukcja typu In-line
· Wysoka wydajno??
· ?atwo?? obs?ugi i serwisu
· Niewielkie wymiary

Zastosowania
Pompy s? stosowane do przepompowywania p?ynów w
· Instalacjach wodoci?gowych w procesach przemys?owych
· Praniu w systemach czyszczenia
· Instalacjach wody morskiej
· Pompowaniu kwasów i alkaliów
· Systemach filtracyjnych
· Systemach osmozy odwrotnej
· W basenach

Dane Techniczne
· Przep?yw Q: max. 26 m3/h
· Wysoko?? podnoszenia, H: max. 270 m
· Temperatura p?ynu: -20oC to +120oC
· Ci?nienie robocze: max. 25 bar