CR CRN wyskocisnieniowe wielostopniowe pomy odsrodkowe

Kwi 8, 2016

Cechy i korzy?ci
· Niezawodno??
· Wysokie ci?nienie
· ?atwa konserwacja
· Oszcz?dno?? miejsca
· Nadaj? si? do cieczy lekko agresywnych
· Wysokie ci?nienie robocze mo?liwe dzi?ki tylko jednemu agregatowi – typ SF

Opcje
· Zabezpieczenie przed suchobiegiem i ochrona silnika poprzez urz?dzenie Liq Tec

Zastosowania
Pompy nadaj? si? do t?oczenia cieczy w
· Systemach mycia
· Stacjach uzdatniania wody
· Zak?adach przemys?owych
· Systemach zasilania kot?ów

Dane techniczne
· Wydajno?? Q: max. 120 m3/h
· Wysoko?? podnoiszenia H: max. 480 m
· Temp. cieczy: -30oC to +120oC
· Ci?nienie robocze: max. 50 bar