CR CRI CRN wielostopniowe pompy wirowe

Kwi 8, 2016

Charakterystyka i zalety
· Niezawodne
· Wysokowydajne
· Przyjazne w obs?udze
· Niewielkie rozmiary
· Nadaj? si? do t?oczenia cieczy lekko ?r?cych

Opcje
· Zabezpieczenie przed suchobiegiem i zabezpieczenie silnika przy pomocy Liq Tec
Zakres zastosowa?
Pompy te wykorzystywane s? do t?oczenia cieczy w nast?puj?cych instalacjach:
· Systemy mycia
· Systemy ch?odzenia i klimatyzacji
· Systemy zaopatrzenia w wod?
· Systemy uzdatniania wody
· Systemy przeciwpo?arowe
· Instalacje przemys?owe
· Systemy zasilania kot?ów

Dane techniczne
· Przep?yw Q: maks. 120 m3/h
· Wysoko?? podnoszenia H: maks. 270 m
· Temp. cieczy: -40oC do +180oC
· Ci?nienie robocze: maks. 33 bar