CHV Wielostopniowe pompy wirowe

Kwi 8, 2016

Cechy i korzy?ci
· Zwarta budowa
· Mocna konstrukcja
· Niski poziom ha?asu
· Oszcz?dno?? przestrzeni

Opcjonalnie
· Zestawy do podnoszenia ci?nienia wody w domowych instalacjach wodnych
Zastosowania
Pompy s? stosowane do przepompowywania p?ynów
· Przy podnoszeniu ci?nienia
· W systemach domowej instalacji wodnej
· W systemach ch?odzenia
· W systemach klimatyzacji
· Przy irygacji ogrodów
· W ma?ych przemys?owych instalacjach wodnych

Dane techniczne
· Przep?yw Q: max. 8 m3/h
· Wysoko?? podnoszenia, H: max. 93 m
· Temperatura p?ynu: 0oC to +90oC
· Ci?nienie robocze: max. 12 bar