CHIE Wielostopniowe pompy wirowe sterowane elektronicznie

Kwi 8, 2016

Cechy i korzy?ci
· Zwarta budowa
· Szeroki wybór modeli
· Nadaje si? do p?ynów lekko agresywnych

Zastosowania
Pompy s? stosowane do przepompowywania p?ynów
· W systemach ch?odzenia
· W systemach pral? przemys?owych
· W farmach rybnych
· W systemach nawozowych
· W systemach dozuj?cych
· w fabrykach przemys?owych

Dane Techniczne
· Przep?yw Q: max. 18 m3/h
· Wysoko?? podnoszenia, H: max. 58 m
· Temperatura cieczy: -15oC to +110oC
· Ci?nienie robocze: max. 10 bar